vattenstämpel

Vårdriktlinjer.se

Vårdriktlinjer.se är Region Kalmar läns modell för att anpassa de svenska nationella riktlinjerna till det praktiska vårdarbetet.

Informationen i riktlinjerna vänder sig i första hand till vårdpersonal inom kommun och region. 

Texterna inom respektive diagnosområde har tagits fram av en medicinsk programgrupp med tvärprofessionell representation.

Regionala vårdriktlinjer

Regionala vårdriktlinjer är ett specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det medicinska arbetet med tanke på bland annat vårdnivå och remiss. 

Regionala vårdriktlinjer förvaltas av Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Patient-medverkan

En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är patientfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Detta ställer krav på att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som omfattar patientinflytande.

Senast uppdaterade

2018-02-20 15:15
2017-12-28 16:21
2017-08-16 08:38

Senast publicerade

2018-02-20 15:15
2017-12-28 16:16
2017-08-16 08:38

Senaste kommentarer